Free Joomla Templates by iPage Hosting

Waterdüörsken up de Upkamer

Erstellt: Montag, 14. April 2014 Veröffentlicht: Montag, 14. April 2014

Waterdüörsken up de Upkamer

Plattdeutscher Küeraobend im Heimathaus

heimathausgelaendeNich äs süss up de Upkamer, sonnern unnern Bosen up de Diäle von Heimathus will wi us düssen Monat to`t Waterdüörsken driäpen. Waorüm düsse Ännerung? Bi`t lesde Maol wassen ne Masse Lüde dao un an denn langen Disk up de Upkamer konnen de, de ganz ächten satten nich verstaohn wat vörne säggt wöer, un ümgekäert. Unnern Bosen is dat anners. dao stell wi de Diske so, dat alle dichter bineene sitt`t. Dann brukt de , de wat vertellen willt, nich so harre to bölken üm verstaohn to wäern. Süss bliw als so äs et west is. Wi driäpt us aobends, klock siëben int Heimathus un küert ne üörntlicke Mule vull Platt.  Un auk dat annere ännert sick nich. Et kann kuëmen well will, blos, well haugdütsk küert, flügg drut. Na, denn bis Gunsdagg, hendoon.

Unterstützer

Klostermann media service

Klostermann media service

Maiglöckchenweg 45a
48432 Rheine

Telefon: 05971 / 80 36 65
Mobil: 0151 / 12 59 11 52

www.klostermann-mediaservice.jimdo.com
klostermannmedia@gmail.com